Skip til hoved indholdet

Museumsbygningen
 

Fredensborg Museum er indrettet i en gammel rytterskole.

 

I Fredensborg Kommune har der været fire rytterskoler. En i Grønholt, en i Daugløkke, en i Veksebo samt den i Avderød, der nu huser Fredensborg Museum.

 

Skolerne kaldtes rytterskoler, fordi de blev bygget i de 12 rytterdistrikter, der lå i Jylland, på Fyn, Lolland-Falster samt på Sjælland. Rytterdistrikterne var krongods og var ejet af kongen. Bønderne, der boede i distrikterne, skulle dække udgifterne til indkvartering og forplejning af et antal ryttersoldater.

 

Det var kong Frederik d. IV., der i 1720 besluttede at bygge 241 skoler rundt om i rytterdistrikterne. Skolerne blev bygget i løbet af blot fem: år fra 1722 til 1727. En ganske imponerende præstation, når man tager datidens teknologiske udvikling i betragtning.

 

Man kan sige, at det var Danmarks første typehusbyggeri, alle skoler blev nemlig bygget ens. På Sjælland blev de bygget af teglværksejer og murermester Lauritz Eriksen fra Nivå. Skolen i Avderød blev bygget i 1723 og ombygget i 1845 og 1866, hvor den blev udvidet til sit nuværende areal.

 

De kongelige skoler

 

Skolerne kaldtes formelt “de kongelige skoler i rytterdistrikterne” og var reelt forløberne for den danske folkeskole. Som noget ganske usædvanligt på den tid indførte kongen samtidig skolepligt for både drenge og piger. Alle børn skulle lære at læse og undervisningen var gratis, dog var skrivning og regning frivillige fag, der måtte betales for.

 

Til højre for indgangsdøren på museet ses en original tavle af kalksten med Frederik d. IV's monogram.


Tavlerne blev sat op på skolerne for at fortælle offentligheden om kongens hensigt med bygningen af disse skoler. Tavlen har oprindeligt siddet oven over døren, men da bygningen i 1866 blev udvidet, flyttede man døren og valgte at placere tavlen på sin nuværende plads.
 

ny