Skip til hoved indholdet

Nivå Galejhavn


Efter Den store nordiske krigs afslutning i 1720 stod Danmark og Sverige stadig overfor hinanden som modstandere i spillet om magten i Norden. Derfor mente man i Danmark, at man burde skabe et modtræk overfor svenskernes nye galejhavn i Landskrona.


Efter undersøgelser og rekognosceringer besluttede man, at der skulle anlægges en større befæstet havn for de danske galejer i Nivå, altså en krigshavn. I 1753 godkendte Frederik V planerne til dette byggeri. Man nåede frem til i 1757 at få bygget en del af havnen og nogle af de planlagte bygninger, men derefter gik byggeriet i stå. Dels på grund af pengemangel og dels på grund af manglende interesse hos Admiralitetskollegiet, det daværende marineministerium. Bygningen af de galejer, som skulle placeres i haven, var heller ikke gået i gang.  Allerede i 1760 blev hele projektet opgivet, men fundamenterne til havnen kunne fortsat ses, og i dag kan de genfindes i terrænet syd for det gamle Nivå Teglværk og øst for Nivågård.


I udstillingen kan man bl.a. se en række metalgenstande fra havnen. Også en flot model af havnen med tilhørende fæstningsanlæg, udført af nogle skoleelever fra Hørsholm, er udstillet. Den viser, hvordan galejhavnen oprindelig var udtænkt, men som altså kun delvis blev realiseret.
 

 

 

ny